چاپ پیش فاکتور

شاید شما بنا به دلایل سازمانی یا شخصی ابتدا نیاز به دریافت پیش فاکتورو سپس خرید قطعی دارید که در اینصورت میتوانید بعد از انتخاب تمامی موارد مورد نیاز، در صفحه سبد خرید روی گزینه چاپ پیش فاکتور کلیک نموده و پیش فاکتور خود را دریافت کنید.

pishfaktor