اره زنجیری (Chainsaw) از قدرتمند ترین اره های قابل حمل به شمار میرود که بیشتر برای برش درختان و الوار بزرگ به کار میرود. این دستگاه شامل یک موتور پرقدرت برقی یا بنزینی (یا دیزلی) ست که متصل به یک بازوی نگهدارنده میباشد. تیغه ی این اره به صورت زنجیر از داخل موتور به دور بازو حرکت میکند و عمل برش را انجام میدهد. قدرت موتور، طول بازوی نگهدارنده و مدل تیغه های روی زنجیر میتواند متفاوت باشد. قدرت و سرعت بالای این دستگاه و نداشتن حفاظ میتواند ریسک خطر را بسیار بالا ببرد.