اره فارسی بر (Miter saw)  متشکل از یک صفحه مدرج با قابلیت نصب روی میز کار و یک بازوی متحرک است که موتور و تیغه روی آن قرار دارد. مشخصه اصلی این اره قابلیت تنظیم درجه فرود بازوی حامل تیغه است که امکان برش در زوایای مختلف، عمودی، افقی و ترکیبی را ایجاد میکند. این امکان در محل اتصالات قائم و عمود فوق العاده کاربردی ست. قابلیت برش اجسام مختلف با تیغه مخصوص و دقت و سرعت بالای آن، باعث تولید انواع مختلف این اره برای کاربرد های گوناگون شده است.