اره پروفیل بر (Abrasive saw) با استفاده از تیغه ی دیسکی در عملیات برش فلزات کاربرد دارد. ساختار بدنه آن شامل یک گیره نگهدارنده و یک بازوی متحرک است که موتور و تیغه برروی آن قرار دارد. با توجه به کاربرد وسیع انواع پروفیل در ساخت درب، پنجره، نرده، پایه میزو صندلی و… و همچنین نیاز به دقت و سرعت در برش بدون ایجاد تغییر شکل در پروفیل، این مدل اره جایگاه قابل توجهی در صنعت ساختمان سازی و آهنگری پیدا کرده است.