بتن کن (Rotary Hammer Drill)  نوعی دریل چکشی است که قدرت و وزن بالاتر آن، امکان تخریب مصالح سنگین را میسر میکند. سیستم چکش آن پیشرفته تر میباشد و علاوه بر تخریب در سوراخکاری نیز کاربرد دارد. تفاوت اصلی در انواع آن در قدرت، وزن و نوع مته میباشد