دریل (Drill) به عنوان پرکاربردترین ابزار در امور خانگی و صنعتی، اساسا برای ایجاد سوراخ در سطوح مختلف به کار میرود، در حالی که با استفاده از برخی متعلقات، در اموری چون سمباده زنی، برش، باز و بست پیچ و… هم کاربرد دارد. مهمترین اجزای دریل را میتوان نیرو محرکه (Motive Power) ، سه نظام(Chuck) و مته (Bit) نام برد.

اطلاعات بیشتر