دریل چکشی (Hammer drill) نوعی دریل با مکانیزم ضربه ای است که با ایجاد رانش های کوتاه چکشی باعث نفوذ راحت تر به اجسام سخت می شود. دو چرخ دنده در تعامل با یکدیگر، هنگام چرخش مته ، ضربات چکشی را ایجاد میکنند. این ضربات به طور معمول با سرعت هزار تا ده ها هزار بار در دقیقه نواخته میشوند. دریل های چکشی عموما از دریل های ساده قوی تر هستند و برای سوراخکاری در سنگ و بتن کاربرد دارد. تقریبا همیشه کلید قطع و وصل حالت چکش تعبیه میشود تا در صورت نیاز به عنوان دریل معمولی به کار برده شود.