دریل گیربکسی (2-Speed Drill) دارای یک گیربکس دو حالته بوده که قابلیت افزایش یا کاهش قدرت و سرعت را به کاربر میدهد. این قابلیت، کارایی دریل را در مقابله با سطوح سخت بدون ایجاد آسیب در دستگاه  تقویت میکند و کاهش عمر آن جلوگیری میکند.  همچنین در صورت استفاده برای سوراخکاری در  سطوح آسیب پذیر یا  باز و بست پیچ ها، امکان صدمه به پیچ یا سطح را از بین می برد.