فرز مینیاتوری (Pencil grinder) شبیه به فرز انگشتی میباشد ولی کوچکتر و با قدرت و سرعت کمتر. که این امر باعث کاربرد آن در فعالیت های فوق ظریف مانند طلاسازی و جواهرسازی شده است