چکش تخریب (Jackhammer) را میتوان نوعی بتن کن قدرتمند دانست با این تفاوت که سیستم چرخش مته در آن وجود ندارد و تنها به صورت کوبه ای نیرو وارد میکند. تخریب سازه های ساختمانی از مهمترین کاربردهای چکش تخریب به شمار میرود